Μέλη με δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Γ.Σ. 9/6/21 : μέλη με δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. και τις αρχαιρεσίες   Μετά την ψήφιση του Ν.4726/18-9-2020 οι διατάξεις του κατισχύουν υποχρεωτικά όλων των…