Κατάταξη σωματείων για το 2021 – αξιολόγηση δράσης 2020

Με βάση τα έντυπα αξιολόγησης που κατατέθηκαν στην Ε.Ο.Ο.Α  η κατάταξη των σωματείων – μελών Ε.Ο.Ο.Α αναλύεται ως εξής: Από τα 81 σωματεία στη δύναμη…