ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΟΟΑ 2020 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 2019

Με βάση τα έντυπα αξιολόγησης που κατατέθηκαν στην Ε.Ο.Ο.Α  η κατάταξη των σωματείων – μελών Ε.Ο.Ο.Α αναλύεται ως εξής: α) Από τα 81 σωματεία στη…