Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Φθινόπωρο 2020 του ΕΟΣ Ιωαννίνων

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Φθινόπωρο 2020 του ΕΟΣ Ιωαννίνων

(Αθλητική Αναρρίχηση Βράχου μιας Σχοινιάς σε Οργανωμένο Πεδίο Αναρρίχησης Βράχου)
 
Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ιωαννίνων διοργανώνει για το διάστημα του Οκτωβρίου 2020, Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων. Η Σχολή εναρμονίζεται με τον νέο κανονισμό εκπαίδευσης και οι επιτυχόντες θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης, αναγνωρισμένη από την Ε.Ο.Ο.Α.
 
Στόχος :
Βασικός στόχος της Σχολής είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές αναρριχητικές τεχνικές και τεχνικές ασφάλισης, ώστε να μπορούν να αναρριχηθούν αυτόνομα, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου μίας σχοινιάς.
 
Περιεχόμενο και μέθοδοι εκπαίδευσης:
Θεωρία
1. Προπόνηση, φυσική κατάσταση (Προετοιμασία για ενασχόληση με την αναρρίχηση).
2. Εξοπλισμός Αθλητικής Αναρρίχησης (Σχοινιά, ζώνες, συσκευές, σετ).
3. Αναρριχητικοί οδηγοί (Περιγραφή, ανάλυση).
4. Διατροφή (Στο πεδίο, πριν κατά τη διάρκεια της αναρρίχησης και μετά).
5. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (Μελέτη διαδρομών από τον αναρριχητικό
οδηγό, επιλογή υλικών).
6. Αναγνώριση ρελέ και επισφαλών ρελέ – εξοπλισμός.
7. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων σε διαδρομές μιας σχοινιάς (Εγκατάλειψη, τραυματισμός).
8. Πρώτες βοήθειες (Βασικές αρχές).
9. Μεταφορά τραυματία (Βασικές αρχές).
10. Ιστορία Αθλητικής Αναρρίχησης (Ελληνική και παγκόσμια).
11. Ορεινό περιβάλλον με έμφαση στα Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου της
Ελλάδας (Βαράσοβα, Μετέωρα κλπ., γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία της
φύσης).
12. Ορειβατική-αναρριχητική δεοντολογία και ηθική.
 
Πρακτική
1. Βασική στάση σώματος στην Αθλητική Αναρρίχηση Βράχου.
2. Τεχνικές Αναρρίχησης, (κινησιολογία σε κλειστή πίστα αναρρίχησης).
3. Εξοπλισμός.
4. Κόμποι (Δέσιμο στο μποντριέ, Δέσιμο σχοινιών, Ολόκληρη Ψαλιδιά).
5. Ασφάλιση σχοινοσυντρόφου (Επικεφαλής, δεύτερος, top-rope) με
αυτομπλοκαριζόμενες συσκευές και μη.
6. Αναρρίχηση top-rope, δεύτερος, επικεφαλής, χωρίς σχοινί-τραβέρσες-boulder.
7. Πτώσεις (Επίδειξη, εκμάθηση σε αρνητικό βράχο ή πίστα αναρρίχησης).
8. Χειρισμοί σχοινιών (Περίπτωση μονού σχοινιού).
9. Επικοινωνία σχοινοσυντροφιάς (Κώδικας επικοινωνίας).
10. Ραπέλ σε διαδρομές μίας σχοινιάς έως και 60 m.
11. Αναρριχητικές τεχνικές (Χρήση χεριών, ποδιών, σώματος, boulder).
12. Βελτίωση τεχνικής (Τεχνικές twist-lock, ξεκούρασης, σκέψη και αυτοσυγκέντρωση
πάνω στη διαδρομή).
13. Τεχνητή αναρρίχηση (Προσπέραση τεχνητού).
14. Διάσωση σχοινοσυντρόφου (Περιπτώσεις μιας σχοινιάς μόνο).
15. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (Ψυχολογική και Σωματική προετοιμασία).
16. Η επιλογή του σχοινοσυντρόφου (κριτήρια και προβληματισμοί).
17. Πρώτες Βοήθειες (Βασικές αρχές, κατά προτίμηση σε συνεργασία με κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο).
 
Διάρκεια:
Τουλάχιστον εννέα (9) ημέρες, από τις οποίες τουλάχιστον οι οκτώ (8),
ολοήμερες εκπαιδεύσεις σε Οργανωμένα Αναρριχητικά Πεδία Βράχου και η μία (1)
σε κλειστή πίστα αναρρίχησης (πρακτική) και σε αίθουσα (Θεωρία).
 
Τόπος Διεξαγωγής:
Οργανωμένα Πεδία Αναρρίχησης Βράχου μίας σχοινιάς.
 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Επιπλέον προϋποθέσεις θα περιγράφονται στην προκήρυξη της Σχολής της ΕΟΟΑ.
Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής :
1. Αίτηση του κάθε υποψηφίου για συμμετοχή στη Σχολή, (συμπληρώνεται στην 1η συνάντηση στα γραφεία του συλλόγου).
3. Μία Φωτογραφία του υποψηφίου.
4. Γνωμάτευση μόνο από Καρδιολόγο ή Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό (6-μήνου) που αποφαίνεται για τη δυνατότητα άθλησης του υποψηφίου.
5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του υποψηφίου.
6. Αριθμός Μέλους του υποψηφίου σε Σωματείο της ΕΟΟΑ.
7. Ασφαλιστική Κάλυψη του υποψηφίου έναντι ατυχήματος.
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

16/09/2020 Συνάντηση στα Γραφεία του ΕΟΣ Ιωαννίνων στις 19:00

19-20/9 Φρόντζος
4/10 Κλειδωνία
11/10 Κόνιτσα
17-18/10 Μύτικας Ατωλ/νιας
24-25/10 Μετέωρα
 •  
 • Προϋποθέσεις Σχολής:
 • Eλάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 10
 • Προκαταβάλλεται το 50% και το υπόλοιπο στη μέση της σχολής.
 •  
 • Το κόστος αυτό περιλαμβάνει:
 • Τα δίδακτρα των εκπαιδευτών, το κόστος ασφάλισης των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών, Σημειώσεις Αναρρίχησης Βράχου, τον δανεισμό του εξειδικευμένου εξοπλισμού. Τα έξοδα μετακινήσεων και διανυκτερεύσεων επιβαρύνουν τους εκπαιδευομένους.
 •  
 • Όροι Συμμετοχής:
  1) Ο υπεύθυνος της σχολής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκπαίδευση κάποιου συμμετέχοντα, που δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες των εκπαιδευτών ή κατά την κρίση του, η συμπεριφορά του μπορεί να θέσει σε κίνδυνό την ζωή του ιδίου ή των υπολοίπων.
  2) Σε περίπτωση που εκπαιδευόμενος δεν μπορέσει να παραστεί στην τελευταία ημέρα της σχολής, τότε υποχρεούται να επιστρέψει τον εξοπλισμό και να τον παραδώσει στον υπεύθυνο της σχολής με δική του μέριμνα εντός 10 ημερών.
  3) Το πρόγραμμα εξαρτάται από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και μπορεί να τροποποιηθεί κατά την κρίση του υπεύθυνου της σχολής, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ομαλή διεξαγωγή της σχολής.
 •  
 • Αναρριχητικός εξοπλισμός που πρέπει να έχετε:
  Κράνος (1)
  Μπoντριέ (1)
 • Δυναμικό σχοινί μονό (1) 60m (1 ανά δύο άτομα)
 • Καραμπίνερ ασφαλείας τύπου D (3)
  Καραμπίνερ ασφαλείας τύπου HMS (1)
  Συσκευή ασφάλισης τύπου Reverso (1)
  Συσκευή ασφάλισης Gri Gri (1) (προαιρετικό)
  Σετάκια (4-6)
 • Iμάντα 60cm (2)
  Iμάντα 120cm (2)
  Kορδονέτο 60cm, (6mm) (2)
  Αναρριχητικά παπούτσια (1)
 •  
 • Υλικά & εφόδια που πρέπει να έχετε μαζί σας:
 • Παπούτσια αθλητικά ή trekking
  Σακίδιο μικρό (25-35lt)
  Αντιανεμικό-αδιάβροχο (ελαφρύ)
  Φακός (+ εφεδρικές μπαταρίες)
  Νερό 1,5-2lt (ή θερμός για ζεστό ή δροσερό ρόφημα)
  Κολατσιό (ξηροί καρποί, σάντουιτς κ.α.)
  Γυαλιά ηλίου & Αντηλιακή κρέμα
 • Κατασκηνωτικός εξοπλισμός (προαιρετικά)
  Αντίσκηνο 2-4 εποχών
  Υπνόσακος
  Υπόστρωμα ύπνου
  Καμινέτο & κατσαρόλα
  Είδη υγιεινής, πετσέτα
 • Δηλώσεις Συμμετοχής και Πληροφορίες :
 • Στα Γραφεία μας στο 26510 22138.
 • Δευτέρα έως Παρασκευή 19:00 – 21:00
 • Στους Υπεύθυνους Οργάνωσης της σχολής
 • Ηρακλή Μωϋσίδη και Χρήστο Αυγήτα
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Δείτε όλα τα σχόλια
Σοφια λισγαρα

Ενδιαφερομαι για την σχολη αναρριχησης και θελω να μαθω το κοστος

1
0
Θα ήθελα τις σκέψεις σας, παρακαλώ σχολιάστε.x
()
x